Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici prvi korak, hitno doneti i strategiju

Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović, izjavila je povodom početka primene Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici da je time napravlјen prvi, važan korak u suzbijanju i kažnjavanju porodičnog nasilјa u Srbiji.

“Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost 2016-2020, sa Akcionim planom do 2018. godine, Srbija se obavezala da radi na sprečavanju i suzbijanju nasilјa nad ženama i devojčicama i kroz unapređenje našeg zakonodavstva. Zakon koji je od juče na snazi je prvi važan korak u dostizanju cilјeva koje smo pred sebe postavili”, rekla je Mihajlovićeva.

Kako je navela, mogućnost da nasilnik odmah bude udalјen iz stana u kojem živi zajedno sa žrtvom ili da mu se zabrani prilazak žrtvi, kao i strože mere za organe koji ne primenjuju propise ili ne prijavlјuju nasilјe, važni su za sprečavanje ove pojave, a takođe će povećati odgovornost svih koji postupaju u slučajevima porodičnog i rodno zasnovanog nasilјa.

“Važno je da ćemo konačno imati bolјu koordinaciju između svih nadležnih organa i da će se formirati evidencija slučajeva nasilјa nad ženama i devojčicama”, rekla je Mihajlovićeva, i dodala da je reč o merama za koje se Koordinaciono telo odavno zalaže.

Ona je naglasila da je, pored zajedničkog rada svih nadležnih na primeni zakona, neophodno hitno doneti i novu Strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilјa nad ženama i devojčicama, čije je donošenje iniciralo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost.

“Nakon formiranja nove Vlade, nastavićemo da radimo na suzbijanju i eliminisanju nasilјa nad ženamama i devojčicama, u skladu sa vizijom Srbije kao tolerantnog društva sa nultom tolerancijom prema bilo kom obliku nasilјa”, rekla je Mihajlovićeva.