Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost podržalo regionalnu inicijativu UN Women i Evropske unije sa cilјem zaustavlјanja nasilјa nad ženama

Agencija UN  za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i Evorpska komisija je uz podršku Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost  29. maja u Srbiji pokrenula trogodišnji  regionalni projekat „Zaustavlјanje nasilјe nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Primena normi, promena svesti.“ Cilј projekta je promocija nenasilnih društvenih normi i standarada ponašanja, osnaživanje žena i devojčica žrtava nasilјa  da prijave nasilјe i postizanje pune primene normativnog okvira u skladu sa međunarodnim standardima.

Realizacija projekta  će doprineti ispunjavanju obaveza Srbije  u skladu sa normativnim okvirom Evropske unije  i usvojenim međunarodnim standardima, ali će pomoći  i razmeni najbolјih praksi postupanja i unapređivanju saradnje na ovom polјu  između šest zemalјa Zapadnog Balkana i Turske.  Projekat će podržati preduzimanje konkretnih mera  u oblasti rodno zasnovanog nasilјa nad ženama  i devojčicama i doprineće bolјoj saradnji sa organizacijama civilnog društva koje su specijalizovane za pružanje usluga na terenu u borbi protiv rodne diskriminacije i rodno zasnovanog nasilјa.

Na  svečanom obeležavanju početka implementacije projekta u Srbiji, Ljilјana Lončar, savetnica za rodnu ravnopravnost potpredsednice Vlade  i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr. Zorane Mihajlović, je ukratko upoznala prisutne sa dosadašnjim  aktivnostima koje je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i država Srbija preduzela  u borbi protiv naisilјa nad ženama i devojčicama: od iniciranja donošenja nove Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilјa nad ženama i devojčicama, do  usvajanja Zakona o sprečavanju porodičnog nasilјa koji će početi da se primenjuje od 1. juna  2017. godine.

Ističući značaj zajedničkog, koordiniranog rada i potpune posvećenosti u sprečavanju i suzbijanju nasilјa nad ženama i devojčicma, ne samo države, već i nevladinog sektora, medija, građana i građanki, i to ne samo u državi već i u regionu, ali i na međunarodnom planu, ona je izjavila: “ Svi moramo zajedno da se borimo protiv nasilјa nad ženama i devojčicama, da ga zaustavimo, jer ovo nasilјe očigledno ne poznaje granice.“