Kooрдинационо тело за родну равноправност подржало регионалну иницијативу UN Women и Европске уније са циљем заустављања насиља над женама

Aгенција УН  за родну равноправност и оснаживање жена и Еворпска комисија је уз подршку Координационог тела за родну равноправност  29. маја у Србији покренула трогодишњи  регионални пројекат „Заустављање насиље над женама на Западном Балкану и у Турској: Примена норми, промена свести“.  Циљ пројекта је промоција ненасилних друштвених норми и стандарада понашања, оснаживање жена и девојчица жртава насиља  да пријаве насиље и постизање пуне примене нормативног оквира у складу са међународним стандардима.

Реализација пројекта  ће допринети испуњавању обавеза Србије  у складу са нормативним оквиром Европске уније  и усвојеним међународним стандардима, али ће помоћи  и размени најбољих пракси поступања и унапређивању сарадње на овом пољу  између шест земаља Западног Балкана и Турске.  Пројекат ће подржати предузимање конкретних мера  у области родно заснованог насиља над женама  и девојчицама и допринеће бољој сарадњи са организацијама цивилног друштва које су специјализоване за пружање услуга на терену у борби против родне дискриминације и родно заснованог насиља.

На  свечаном обележавању почетка имплементације пројекта у Србији, Љиљана Лончар, саветница за родну равноправност потпредседнице Владе  и председнице Координационог тела за родну равноправност проф. др. Зоране Михајловић, је укратко упознала присутне са досадашњим  активностима које је Координационо тело за родну равноправност и држава Србија предузела  у борби против наисиља над женама и девојчицама: од иницирања доношења нове Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама и девојчицама, до усвајања Закона о спречавању породичног насиља који ће почети да се примењује од 1. јуна  2017. године.

Истичући значај заједничког, координираног рада и потпуне посвећености у спречавању и сузбијању насиља над женама и девојчицма, не само државе, већ и невладиног сектора, медија, грађана и грађанки, и то не само у држави већ и у региону, али и на међународном плану, она је изјавила: “ Сви морамо заједно да се боримо против насиља над женама и девојчицама, да га зауставимо, јер ово насиље очигледно не познаје границе.“