Координационо тело: Више жена на тржишту рада би повећало домаћи БДП

„Повећано учешће жена на тржишту рада би допринело порасту домаћег БДП-а, али и елиминацији штетних друштвених норми и оснаживању жена“, рекла је стручна сарадница у Координационом телу за родну равноправност Зорана Димитријевић на панел дискусији под називом „Економска корист родне равноправности и оснаживања жена на Западном Балкану“ коју је организовао Савет за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council).

Она је истакла да је пандемија коронавируса додатно ојачала проблеме са којима се многе жене у Србији сусрећу, као што су губитак посла и повећан обим неплаћених кућних и послова старања.

„Мере које је Србија предузела у овој области су унапређење нормативног и стратешког оквира у области родне равноправности, што је нарочито важно у овој години када се очекује доношење новог Закона о родној равноправности који ће, по први пут, уврстити и одредбе о неплаћеним кућним и пословима старања“, рекла је Димитријевић и додала да је успостављање институционалних механизама за родну равноправност на свим нивоима власти још један од важних мера предузетих у овој области.

Димитријевић је говорила и о пројектима у области оснаживања жена и подстицања предузетништва међу женама, као што је пројекат „Равноправне у ланцу вредности“ који су спроводили Координационо тело за родну равноправност и Удружење пословних жена Србије уз подршку Амбасаде Краљевине Холандије у Србији, као и Америчке привредне коморе.

„Циљ овог пројекта је био укључивање предузетница, власница малих и микро компанија у ланац вредности великих корпорација, како би се њихово самозапошљавање учинило одрживим. Поред овог пројекта, важно је споменути пројекат „Упослимо 1000 жена у руралним подручјима“ који је покренуло Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са Националном алијанском за локални економски развој (NALED) и Етно мрежом, који за циљ има да подстакне приватне компаније, јавна предузећа и институције да купују традиционалне рукотворине које израђују жена са села“, истакла је Димитријевић.

Највећи пројекат у области оснаживања женског предузетништва је пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности“ који Координационо тело за родну равноправност спроводи у сарадњи са Министарством за европске интеграције и Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), а који финансира Европска унија у оквиру ИПА фонда, нагласила је Димитријевић.

„У оквиру овог пројекта подржали смо 20 локалних самоуправа и 16 женских удружења да организују радионице и семинаре из области предузетништва, да науче жене како да развију бизнис планове, како да пласирају производе, да повећају производњу и запосле друге жене. Преко 3600 жена је подржано у циљу економског оснаживања и бољег положаја на тржишту рада кроз трогодишње спровођење овог пројекта“, истакла је Димитријевић.