Република Србија
Коoрдинационо тело за родну равноправност

Адреса: Немањина 11, Београд
Телефон: +381 11 3398 638
                 +381 11 3633 214

E-mail:  rodna.ravnopravnost@gov.rs
             kabinet@kultura.gov.rs