Координационо тело: Родно одговорним буџетирањем унапређујемо положај жена на селу

Координационо телo за родну равноправност учествовало је на онлајн радионици посвећеној смањењу родног јаза и побољшању квалитета живота жена на селу кроз синхронизовану примену родно одговорног буџетирања.

Циљ ове радионице је био да се представи стање у вези са економским положајем жена на селу и приоритета који су добијени кроз консултације са сеоским женама и женским организацијама које раде на селу, као и то да се размотре могуће врсте интервенција које су неопходне како би се смањио родни јаз у економском положају жена на селу.

Родно одговорно буџетирање је иновативни алат јавне политике којим се процењује утицај политика и буџета из родне перспективе и осигурава да они не продубљују родну неравноправност, већ доприносе равноправнијем друштву за жене и мушкарце. Влада Републике Србије је увела родно одговорно буџетирање 2015. године усвајањем Закона о буџетском систему, када је промовисање родне равноправности препозанто као један од буџетских циљева.

Ова радионица је окупила представнике и представнице одељења за финансије или контакт особе за родну равноправност надлежних министарстава, као и других државних институција. Према речима експертског тима, важно је да различите институције раде у складу са својим надлежностима, како би се родно одговорно буџетирање усмерило на повећање шанси за остваривање родне равноправности и оснаживање жена на селу.

Координационо тело за родну равноправност, у сарадњи са Министарством финансија и Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) већ шесту годину у континуитету подржава увођење родно одговорног буџетирања у систем јавних финансија Републике Србије. Кроз тај процес буџетски корисници у оквиру својих надлежности планирају различите активности усмерене на унапређење родне равноправности.

Радионицу је организовала Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у сарадњи са Координационим телом за родну равноправност у оквиру пројекта „Трансформативно финансирање за унапређење родне равноправности: ка транспарентнијем, инклузивнијем и одговорнијем управљању на западном Балкану“ који финансира Влада Шведске – Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA).