Жене и мушкарци у Републици Србији пета је по реду публикација у којој се приказују статистички подаци према полу.

Прва је објављена 2005. године и успостављена је редовна трогодишња периодика објављивања.

Публикација је настала као резултат сагледавања потреба корисника да се стање у друштву и односи међу половима прате преко статистичких података, као и са намером да се коришћењем статистичких података креирају и спроводе политике усмерене на отклањање неједнакости међу половима и унапређење једнаких могућности за све.

Поред података које прикупља и обрађује Републички завод за статистику, објављени су и статистички подаци према полу који су преузети од других произвођача званичне статистике, као и подаци из административних извора.

Подаци су разноврсни и односе се на следеће области: Становништво, Здравство, Социјална заштита, Образовање и наука, Запосленост, Зараде и пензије, Животни стандард, Коришћење времена, Правосуђе, Доношење одлука, Међународни индекси. 

ISBN
978-86-6161-166-7
Издавач
Републички завод за статистику
Година издања
2017. година
Језик
српски