Video

Nulta tolerancija za nasilje prema ženama
Kampanja "Prijavi oružje. Spreči nasilje. Da ne bude kasno"
Ekonomsko osnaživanje žena ključno u prevenciji nasilja
Mihajlovićeva: Edukacijom, prevencijom i bankom jajnih ćelija da čuvamo naše žene
Zajednička inicijativa: 18. maj dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilјa
Deset miliona dinara za pomoć sigurnim kućama
"Ekipa "Malog dnevnika" podržala je donošenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti još 2015. godine"
Konferencija „Lokalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost – na putu ostvarivanja politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“
Konferencija povodom Međunarodnog dana seoskih žena