Zajednička inicijativa: 18. maj dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilјa

Aktivistkinje mreže Žene protiv nasilјa uručile su danas potpredsednici Vlade i predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorani Mihajlović, osam hilјada potpisa podrške peticiji za proglašenje 18. maja danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilјa.

„Ne samo kao potpredsednica Vlade, već kao žena pružam punu podršku da 18. maj bude proglašen danom kada ćemo se setiti svake žene koja je izgubila život u porodičnom i partnerskom nasilјu, zbog čega ću uputiti inicijativu Vladi da taj predlog i prihvati“, izjavila je tim povodom Mihajlovićeva.

Ona je podsetila da je u prethodnih deset godina više od 330 žena izgubilo život, dok je 2015. u roku od 72 sata sedam žena ubijeno od strane partnera ili članova porodice.

„Sumornu statistiku moramo da promenimo, ali tako što ćemo svi zajedno – država, nevladine organizacije, mediji, građani i građanke Srbije biti uklјučeni u tu borbu“, dodala je Mihajlovićeva.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra zahvalile su potpredsednici Vlade na podršci koju pruža u borbi protiv rodno zasnovanog nasilјa.

One su istakle da su u proteklih šest meseci peticiju potpisima podržali članovi i članice porodica žena žrtava femicida, članice i članovi Vlade Republike Srbije, poslanice i poslanici, kao i odbornice i odbornici lokalnih samouprava i gradonačelnici, predstavnici i predstavnice nezavisnih državnih institucija. Najveću podršku peticiji dale su građanke Republike Srbije iz 25 gradova i opština.

„Pored zahteva za obeležavanje nacionalnog dana borbe protiv femicida, mreža Žene protiv nasilјa podržava predlog specijalnog izveštača o nasilјu prema ženama UN, Dubravke Šimonović, da se uspostavi nadzorno telo za praćenje femicida na nacionalnom nivou. Ono bi svakog 18. maja objavlјivalo izveštaj koji bi sadržao broj femicida, razvrstan prema starosti i polu žrtve i ubice, relaciji između žrtve i ubice, kao i informacije o kaznama i sankcijama za ubicu“, istakle su predstavnice ove mreže.

Sagovornice su se složile da svaki femicid mora biti pažlјivo analiziran da bi se identifikovali propusti u zaštiti, sa cilјem da se pobolјšaju i dalјe razvijaju preventivne mere.

Zadatak ovog tela bio bi i podizanje svesti o femicidu i drugim formama muškog nasilјa prema ženama, kao i jačanje akcija za prevenciju i smanjenje neodgovarajućeg medijskog izveštavanja o ovim pojavama, zaklјučeno je na sastanku.