Upis oba supružnika u katastar važna mera za ekonomsko osnaživanje žena

Pitanje upisa oba supružnika u katastar kao vlasnika imovine trebalo bi da bude regulisano kroz donošenje novog zakona o upisu imovine u katastar, što će doprineti većoj ravnopravnosti žena i muškaraca u oblasti prava svojine, rečeno je danas na sastanku predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost sa direktorom Svetske banke u Srbiji Tonijem Verheijenom.

Ekonomsko osnaživanje žena jedan je od stubova Strategije rodne ravnopravnosti, a ova mera doprineće da se poveća procenat žena koje imaju vlasništvo nad nepokretnostima, što će pozitivno uticati na njihov kreditni potencijala i omogućiti im pokretanje preduzetničkih aktivnosti.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti za unapređenje saradnje između Ministarstva i Koordinacionog tela u okviru inicijative Svetske banke za promociju jednakosti u regionu zapadnog Balkana, koja ukLjučuje podršku unapređenju rodne ravnopravnosti i ekonomskom osnaživanju žena.

Delegacija Svetske banke upoznata je sa dosadašnjim aktivnostima i planovima u oblasti rodne ravopravnosti, prioritetima u Nacionalnoj strategiji rodne ravnopravnosti za period 2016-2020. i novim zakonom o rodnoj ravnopravnosti, koji je u pripremi.

Predstavnici Svetske banke posebno su bili zainteresovani za mere koje će doprineti uklanjanju prepreka ravnopravnom ukLjučivanju žena na tržištu rada i ekonomskom osnaživanju žena.