Podrška Evropskog instituta unapređenju rodne ravnopravnosti u Srbiji

Подршка Европског института унапређењу родне равноправности у Србији

Podrška Evropske unije u sprovođenju politike rodne ravnopravnosti i predstavlјanje nove metodologije u izradi Indeksa rodne ravnopravnosti bile su glavne teme dvodnevne konferencije koju je 1. i 2. juna organizovao Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) sa predstavnicima zemalјa Zapadnog Balkana i Turske.

Gordana Gavrilović, savetnica potpredsednice Vlade za rodnu ravnopravnost, predstavila je kolegama iz Instituta i regiona dostignuća naše zemlјe u ovoj oblasti.

„Srbija predstavlјa primer dobre prakse u regionu. Pored Nacionalne strategije i Akcionog plana za rodnu ravnopravnost, uveli smo rodno odgovorno budžetiranje, izradili Indeks, usvojili Zakon o sprečavanju nasilјa u porodici, kao i novi Akcioni plan za implementaciju Rezolucije Saveta bezbednosti 1325 - Žene, mir i bezbednost“, izjavila je Gavrilovićeva.

Kolege iz Evropskog instituta predstavile su novu metodologiju izrade Indeksa rodne ravnopravnosti, ukazujući na aktivnosti koje će kroz zajedničku saradnju sa zemlјama regiona biti sprovedene.

Govoreći o Indeksu rodne ravnopravnosti  u Srbiji, Jovana Đinđić, koordinatorka za rodnu ravnopravnost i lјudska prava u Timu za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS, podsetila je prisutne da je Srbija jedina zemlјa van EU koja je izradila Indeks rodne ravnopravnosti.

„Rezultati prethodnog Indeksa pomogli su nam u kreiranju politika rodne ravnopravnosti. Sada ulazimo u proces izrade novog Indeksa, sa cilјem da izmerimo dosadašnja dostignuća, ali i unapredimo oblasti u kojima su žene u nepovolјnijem položaju“, rekla je Đinđićeva.

Predstavnici EIGE predstavili su inicijativu za unapređenje sistema prikuplјanja podataka o porodičnom i partnerskom nasilјu, izrazivši spremnost da primere dobre prakse iz zemalјa EU prenesu i na zemlјe u procesu proširenja.