Obezbedili smo panik tastere za 60 centara za socijalni rad

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) obezbedilo je 60 panik taster sistema koji bi mogli u saradnji sa resornim Ministarstvom za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja biti u kratkom roku postavlјeni u centre za socijalni rad u cilјu efikasnije borbe protiv rodno zasnovanog nasilјa.

„Zbog sve učestalijih napada i događaja sa tragičnim ishodima u centrima za socijalni rad koji potresaju celu Srbiju i ostavlјaju ogromne posledice na decu, porodice i društvo u celini, obezbedili smo panik tastere za 60 objekata, kako bismo sprečili da se slične tragedije ponove“, izjavila je prof. dr Zorana Mihajlović.

Potpredsednica Vlade Srbije, koja predsedava vladinim Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, istakla je da će se na ovaj način policija alarmirati u najkraćem roku, što će dalјe uticati na veću bezbednost žena i dece korisnika usluga centara za socijalni rad, ali i svih zaposlenih u centrima.

„Pritiskom na taster socijalni radnik šalјe signal koji u najkraćem roku alarmira najbližu policijsku stanicu. Na taj način pomoći ćemo da se spreče tragedije kakve su se dogodile u poslednjih nedelјu dana u centrima za socijalni rad na Novom Beogradu i u Rakovici.“

Mihajlovićeva naglašava da je borba protiv rodno zasnovanog nasilјa zadatak celog društva, koja zahteva saradnju vladinog i nevladinog sektora, svih nadležnih institucija, stručne javnosti i medija koji zajedno moraju da ulože više napora da se nasilјu stane na put.

„Nasilјe nad ženama nije samo problem države, institucija, zakona, to je društveni problem koji nećemo rešiti ako se svi ne uklјučimo. Moramo da brinemo više o drugima ako želimo da naša deca imaju sigurniji i zdraviji život“, zalјučila je Mihajlovićeva.