Mihajlovićeva: Još bolјa saradnja sa UN o rodnoj ravnopravnosti

Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović, razgovarala je danas sa Karlom Robin Herši, novom stalnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija u Srbiji i stalnom predstavnicom UNDP o nastavku uspešne saradnje.

Mihajlovićeva je upoznala Heršijevu sa prioritetima rada Koordinacionog tela, istakavši značaj donošenja zakona za rodnu ravnopravnost, socijalnu inkluziju Roma, realizaciju Akcionog plana i IPA projekte.

„U prethodne dve godine postavili smo rodnu ravnopravnost kao jedan od prioriteta strukturnih reformi i javnih politika države. Usvojili smo Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost, izradili Indeks rodne ravnopravnosti, uveli rodno odgovorno budžetiranje i pripremili novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji će uskoro biti usvojen“, istakla je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da je Koordinaciono telo uspostavilo odličnu saradnju sa svim državnim i lokalnim institucijama, civilnim sektorom i međunarodnim organizacijama.

„Saradnja sa UN i podrška koju od vas dobijamo od posebnog su značaja za naše rezultate. Želim Vam dobrodošlicu u Srbiju, verujući da će naše partnerstvo i ubuduće biti na tako visokom nivou“, istakla je Mihajlovićeva.

Na sastanku je bilo reči i o saradnji Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa UNDP na projektu vađenja potonule flote iz Drugog svetskog rata, na osnovu koga će biti obavlјeno snimanje neeksplodiranih ubojnih sredstava preostalih na brodovima, kao i priprema projekata koji će biti realizovani kroz program IPA 2018.

Heršijeva je zahvalila potpredsednici Vlade na dosadašnjoj podršci koju je Koordinaciono telo pružalo agencijama UN u oblasti rodne ravnopravnosti, dodavši da će nastaviti saradnju kroz različite projekte, IPA programe i ispunjavanje Agende 2030.

Govoreći o položaju Roma, rečeno je da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture usvojilo novi Zakon o stanovanju, baziran na poštovanju lјudskih prava, koji predviđa konkretne mere za raselјavanje i socijalnu inkluziju Roma. Takođe, rečeno je da je usvojena Strategija za inkluziju Roma od 2016. do 2025. godine i da je u pripremi Akcioni plan.