Mihajlovićeva i Sen-Lot: Nastavak uspešne saradnje za bolјi položaj žena i dece u Srbiji

Potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović, razgovarala je danas sa Mišelom Sen-Lotom, direktorom UNICEF-a u Srbiji, o nastavku uspešne saradnje.

Glavna tema sastanka bilo je Istraživanje višestrukih pokazatelјa položaja žena i dece (MICS - Multiple Indicator Cluster Survey) koje u Srbiji treba da se sprovede 2018. godine. 

„MICS predstavlјa veoma važan instrument za kreiranje strateških dokumenata i javnih politika u oblasti rodne ravnopravnosti, zaštite dece i pripadnika romske zajednice, i ova Vlada će pružiti punu podršku njegovoj dalјoj realizaciji“, izjavila je Mihajlovićeva.

Mišel Sen-Lot istakao je posvećenost Srbije ovoj temi rekavši da se time šalјe jasna poruka međunarodnoj i domaćoj javnosti o spremnosti da se uslovi za život unapređuju.

„Zahvalan sam na prilici da zajedničkim radom doprinesemo bolјem položaju žena i dece u Srbiji“, dodao je Sen-Lot.

Na sastanku je bilo reči i o potrebi izrade programa podrške i pomoći zasnovanoj na analizi ugroženosti od elementarnih nepogoda, koji će Kabinet potpredsednice Vlade u potpunosti podržati.