Mihajlovićeva i Bologa: Populaciona politika prioritet

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, prof. dr Zorana Mihajlović, razgovarala je danas sa Doinom Bologom, regionalnom direktorkom Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), o nastavku saradnje dve institucije.

Doina Bologa je čestitala potpredsednici Vlade na uspešnom sprovođenju politike rodne ravnopravnosti u Srbiji, izrazivši spremnost UNFPA da pruži podršku posebno u oblastima očuvanja reproduktivnog zdravlјa žena, borbe protiv rodno zasnovanog nasilјa i rada sa mladima.

Sagovornice su se složile da je unapređenje populacione politike u Srbiji jedan od prioriteta u narednom periodu i da je potrebno sprovesti ozbilјnu analizu stanja u pogledu demografskih kretanja društva.

„Demografski problem postoji odavno, ali su ga ranije vlade stavlјale pod tepih. Mi smo formirali telo koje će se ovom temom baviti i podrška UNFPA u vidu pružanja ekspertize i podataka nam je od velikog značaja“, rekla je Mihajlovićeva.

Mihajlovićeva i Bologa su se saglasile da Koordinaciono telo pruži pomoć u realizaciji Standardnih operativnih procedura za prevenciju i zaštitu izbeglica i migranata od rodno zasnovanog nasilјa, zaklјučivši da isti principi mogu biti primenlјivi i u drugim slučajevima nasilјa nad ženama.

Mihajlovićeva je upoznala Bologu sa prioritetima rada Koordinacionog tela, istakavši značaj donošenja zakona za rodnu ravnopravnost, realizaciju Akcionog plana i IPA projekte.