Izvеštaj Rеpublikе Srbijе podnеt u skladu sa članom 68. Stav 1. Konvеncijе Savеta Evropе o sprеčavanju i borbi protiv nasilja nad žеnama i nasilja u porodici - studija počеtnog stanja

Godina izdanja
2018. godina
Jezik
srpski