КТРР у сусрет CSW66: Потребно веће учешће жена у политикама климатских промена

Влада Републике Србије и Регионална канцеларија UN Women за Европу и Централну Азију су заједнички организовали субрегионалне консултације за Западни Балкан и Турску о женском лидерству у политикама климатских промена и заштите животне средине са сврхом припреме за 66. заседање Комисије Уједињених нација за статус жена.

„Иако климатске промене утичу на све, жене су несразмерно негативно погођене, јер често имају ограничен приступ ресурсима и зато што су често недовољно заступљене на местима доношења одлука. Транзиција заснована на родној равноправности је наша шанса не само да променимо изворе енергије и да живимо у здравијој животној средини, већ и да променимо перцепцију енергетског сектора као сектора којим доминирају мушкарци“, изјавила је Гордана Гавриловић, саветница за родну равноправност потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност проф. др Зоране Михајловић.

Главни циљ консултација је био да подржи државе Западног Балкана и Турску у заједничком креирању кључних порука и препорука у сусрет 66. заседању Комисије за статус жена (CSW66). Овај виртуелни састанак је одржан у оквиру серије субрегионалних консултација у региону Европе и Централне Азије и окупио је представнике и представнике националних механизама за родну равноправност, институција за управљање животном средином и смањење ризика од катастрофа, организација цивилног друштва, експерте и експерткиње за тему родне равноправности, Савета за регионалну сарадњу (Regional Cooperation Council) и међународне заједнице.

Учесници и учеснице субрегионалних консултација су говорили о улози и позицији жена у политикама климатских промена и заштите животне средине, о утицају климатских промена на жене и продубљивању родног јаза између мушкараца и жена као последици оваквих промена, као и решењима за одрживи развој читавог региона уз поштовање принципа родне равноправности.