Ko smo i šta radimo?

Vlada Republike Srbije osnovala je Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost 30. oktobra 2014. godine u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji. Na čelu Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost nalazi se potpredsednica Vlade i ministarka kulture Maja Gojković.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost predstavlja nacionalni koordinacioni mehanizam za pitanja rodne ravnopravnosti i ima mandat da koordinira rad organa državne uprave i drugih institucija u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti i položaja žena i muškaraca u Republici Srbiji.

Misija Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost je doprinos Vladi Republike Srbije i čitavom društvu za pružanje osnove za jednako vredovanje ponašanja i potreba svih uz ostvarivanje punih potencijala, oslobođenih od diskriminicije po osnovu pola i roda.