ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕГ ПРИЗНАЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У 2021. ГОДИНИ

Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), а уз финансијску подршку Европске уније, у оквиру пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, додељује годишње признање локалним механизмима за родну равноправност.

Влада Републике Србије је поставила област родне равноправности међу приоритетне области структурних реформи и јавних политика. Локална самоуправа, у оквиру својих надлежности, осигурава родну равноправност и постизање једнаких могућности на локалном нивоу. Како бисмо промовисали локалне самоуправе као примере добре праксе, ове године је планирана трећа по реду додела признања локалним самоуправама и механизмима за родну равноправност који су својим радом и залагањем допринели унапређењу родне равноправности и побољшању положаја жена у локалним заједницама.