Заступљеност жена у политици не значи само њихов број него и пуно учешће и промовисање концепта родне равноправности у јавним политикама

Гордана Предић, посебна саветница министарке културе за питања културе, медија и родну равноправност, учествовала је испред Координационог тела за родну равноправност на конференцији "Жене за жене", која је организована поводом 18. година постојања магазина Блиц жена. Циљ конференције био је да се види какав је положај жена данас у односу на 2004. годину, када је изашао први број магазина.

У панел дискусији "Равноправна": Присутност жена у јавном и пословном животу, посебна саветница Предић изјавила је да се у последње две деценије у Србији доста урадило по питању родне равноправности.

„Успостављени су важни институционални механизми за унапређивање родне равноправности, усвојени су Закон о родној равноправности и Стратегија за родну равноправност са важењем до 2030. године, ревидирани су и различити релевантни закони (попут Закона о породици, Кривичног закона, Закона о раду, Закона о запошљавању и сл.)“

Ипак, на овом плану има још пуно посла јер је глас жене у политици, у законодавној и извршној власти, као и на другим важним позицијама, изузетно потребан како би се проблеми сагледали на прави начин, а жене охрабриле да у још већем броју узму учешће у јавном и пословном животу.

„Закони су жива ствар и управо пракса показује шта треба да се допуни. Осим тога, заступљеност жена у политици не значи само њихов број него и пуно учешће и промовисању концепта родне равноправности у јавним политикама.“

Изменама Закона о култури утврђено је да се на предлог министарке за избор Националног савета за културу обезбеђује заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола. Поред тога, утврђена је обавеза да састав надзорног и управног одбора установа културе треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола, истакла је Предић.