Mihajlovićeva: Ne smemo postati imuni na vesti o nasilјu nad ženama

„Muškarac zadavio ženu!” “Slepu majku udarali dok nije izdahnula!”, “Otac izbo ćerku jer se zabavlјa sa Srbinom!”... samo su neki od naslova koje svakog dana čitamo u novinama i na portalima. I dok brojimo desetu ženu žrtvu partnerskog i porodičnog nasilјa od početka godine ne mogu da se ne zapitam, jesmo li postali imuni i bezosećajni na ovakve naslove, jesmo li zaboravili da kao društvo treba da reagujemo i učinimo sve da ovakvih zločina ne bude. Jesmo li spremni da okrenemo glavu od nasilјa i nasilnika jer se to ne dešava nama, kao da ne znamo da to može da se dogodi našim ćerkama, sestrama, prijatelјicama“, izjavila je danas potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorana Mihajlović povodom novih slučajeva nasilјa nad ženama poslednjih dana.

Ona je istakla da čitavo društvo mora da se uklјuči u akciju zaštite naših građanki i podsetila da je u poslednjih 10 godina ubijeno više od 330 žena.

„Vlada Srbije čini ogromne korake u zakonodavnom i strateškom pravcu. Sprovođenjem Zakona o sprečavanju nasilјa u porodici koji se primenjuje od juna, do sada je izrečeno više od 15.000 hitnih mera udalјavanja nasilnika iz stana i zabrane prilaska žrtvi. Žene hrabrije prijavlјuju nasilnike i to je dobro, ali nije dovolјno. Jer, svi mi kao društvo mora da učinimo više – država, civilni sektor, mediji, ali i građanke i građani Srbije. Ne okrećimo glavu pred nasilјem, ono je tu oko nas. Reagujmo i prijavimo nasilnika, sprečimo zločin“, rekla je Mihajlovićeva.

Potpredsednica Vlade je dodala i da Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost koordinira pripremu prvog državnog izveštaja koji Srbija podnosi GREVIO grupi, međunarodnom telu koje je nadležno za praćenje realizacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilјa nad ženama (Istanbulske konvencije).

„Koordinaciono telo zaduženo je za koordinaciju izveštavanja i prikuplјanje svih relevantnih informacija i podataka potrebnih za pripremu državnog izveštaja GREVIO komitetu. Istanbulska konvencija, koju smo ratifikovali u oktobru 2013. predstavlјa prekretnicu u borbi protiv nasilјa nad ženama i prvi je međunarodni pravno obavezujući dokument koji uređuje ovu oblast. Očekujem odziv svih republičkih i lokalnih institucija u pripremi izveštaja, jer će on biti naše ogledalo pred Savetom Evrope“, rekla je Mihajlovićeva.