Лакићевић: Родна равноправност у транспорту важна за бољи квалитет живота грађана и грађанки

„На иницијативу потпредседнице Владе Зоране Михајловић и у сарадњи са Светском банком, Србија је прва земља  у региону и једна од ретких у свету која је израдила студију о родној равноправности у области саобраћаја. Израда ове студије пионирски је подухват за нашу земљу и први важан корак у постизању веће родне равноправности у сектору транспорта. Желимо да радимо на побољшању квалитета живота свих наших грађанки и грађана, и због тога ће унапређење транспортних услуга бити једна од важних одредница нове стратегије саобраћаја“, изјавио је данас Зоран Лакићевић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Лакићевић, који је у име потпредседнице Владе Србије, проф. др Зоране Михајловић, учествовао на годишњем састанку Светске банке на тему „Инклузивни транспорт: Жене као возачи промена“, представио је достигнућа Владе и Координационог тела за родну равноправност у овој области.

„У претходних неколико година Србија је унапредила своје законодавство и механизме када је у питању родна равноправност, а посебно борба против насиља над женама. Једна смо од ретких земаља у свету која је увела родно одговорно буџетирање, на начин да је увођење родних принципа у планирање буџета постала законска обавеза. Да остварујемо континуирани напредак у овој области показује и Индекс родне равноправности, који смо као прва земља ван ЕУ израчунали и на којем смо остварили резултат за 3,4 поена бољи између два извештавања“, рекао је он.

Лакићевић се посебно осврнуо на студију о родној равноправности у области саобраћаја, која ће бити полазна основа и приликом израде нове стратегије саобраћаја.

„Анализа, која ће нам послужити као основа за израду Националне стратегије у саобраћају, показала је да од укупног броја запослених жена свега 2,3% ради у сектору саобраћаја, да жене двоструко више користе јавни превоз за одлазак на посао, јер само 37% жена има возачку дозволу. Све то утиче на ограничену мобилност и ускраћује их за бројне друштвене активности. Ова студија је први важан корак који ће имати утицаја и на друге секторе, јер стање родне равноправности у саобраћају одсликава и ширу ситуацију у друштву”, рекао је Лакићевић.

Онлајн састанак из Вашингтона водио је потпредседник Светске банке Мактар Диоп, а учествовали су и Анђела Марија Ороско, министарка саобраћаја Колумбије, представници Европске комисије, приватног сектора и Светске банке.