Конкурс за годишња признања за унапређење родне равноправности на локалу

Координационо тело за родну равноправност упутило је локалним самоуправама у Србији Јавни позив за доделу годишњег признања за унапређење родне равноправности на локалном нивоу у 2020. години.

Право учешћа за доделу годишњег признања за унапређење родне равноправности на локалном нивоу имају градови и општине са успостављеним механизмом за родну равноправност, у складу са процедуром прописаном у овом јавном позиву и уз достављање адекватне пратеће документације.

Рок за достављање пријава је 30. новембар 2020. године.

Потребна документација се може преузети са веб-презентације Координационог тела за родну равноправност: https://rodnaravnopravnost.gov.rs/sr/dokumenti/javni-konkursi/javni-poziv-za-dodelu-godishneg-priznana-za-unapredene-rodne

Координационо тело за родну равноправност Владе Србије, у сарадњи са агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), а уз финансијску подршку Европске уније, уручиће признања на традиционалној годишњој конференцији локалних механизама за родну равноправност која ће се одржати половином децембра.