Кабинет потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност спроводи јавну расправу о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2019. до 2020 за све заинтересоване субјекте.

Јавна расправа о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2019. до 2020 биће спроведена у периоду од 5. aвгуста до 26. августа 2019. године, и у том периоду биће доступан на увид и преузимање на сајту Координационог тела за родну равноправност, www.rodnaravnopravnost.gov.rs и на Порталу е-управе.

Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на e-mail адресу: rodna.ravnopravnost@gov.rs за назнаком “Нацрт акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2019. до 2020.”

За достављање ваших примедаба, предлога и сугестија потребно је да користите објављени Образац за учешће у јавној расправи.

По окончању поступка јавне расправе Кабинет потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту акционог плана за спровођење Националне стратегије за родну равноправност за период од 2019. до 2020, који ће објавити на својој интернет страници и Порталу е-управе, најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.