Спровођење Националног акционог плана за реализацију Стратегије за родну равноправност Републике Србије 2016–2020.

Преглед реализације у 2018. години