Божовић на Трећој годишњој конференцији о родној равноправности на локалном нивоу

Божовић на Трећој годишњој конференцији о родној равноправности на локалном нивоу
Божовић на Трећој годишњој конференцији о родној равноправности на локалном нивоу

Председница Стручне групе Координационог тела за родну равноправност и државна секретарка у Министарству за бригу о породици и демографију Стана Божовић учестовала је на 3. годишњој Конференцији о родној равноправности на локалном нивоу и завршном  догађају пројекта „Родна равноправност за нас је стварност – подршка женама Аранђеловца за укључивање у развој и имплементацију локалних родно-одговорних политика и пракси“.

Божовић је истакла да Влада Републике Србије пружа подршку у јачању капацитета локалних самоуправа у свим доменима, а родна равноправност једна је од оних области у којима се може препознати квалитет рада и достигнућа једне општине, јер појединачни резултати општина доводе до укупног успеха Републике Србије на пољу равноправности жена и мушкараца.

Божовић је указала да је ово вишегодишњи процес у нашој земљи, која је на том путу имала подршку Европске Уније и међународних организација, а пре свега Агенције Уједињених нација за оснаживање жена, као и да очекујемо наставак сарадње како бисмо достигли Циљеве одрживог развоја Агенде Уједињених нација 2030.

Божовић је подсетила да је Србија прошле године донела Закон о родној равноправности, којим је дефинисано да су и органи јединице локалне самоуправе активни субјекти у остваривању једнакости жена и мушкараца у Републици Србији.

„Очекујемо и да продубимо нашу сарадњу имајући у виду да сада имамо нов састав Координационог тела у коме се налазе нови чланови спремни и орни да унесу додатну енергију и посвећеност родној равнопрвности“, нагласила је Божовић. 

Влада Републике Србије, према њеним речима, у октобру прошле године донела је Стратегију за родну равноправност са важењем до 2030. године, а у августу ове године Акциони план за спровођење ове стратегије за 2022. и 2023. годину, те да су за бројне активности из ова два планска документа наведени као партнери у реализацији јединице локалне самоуправе и Стална конференција градова и општина.

Божовић је напоменула да су у наредном периоду правци будуће сарадње везани за покретање питања обраде неплаћеног кућног рада, на шта нас обавезује Закон о родној равноправности, као и изради акредитованих програма обуке за јачање компетенција запослених у образовно васпитним установама у домену родне равноправности, људских права, дискриминације и вишеструке дискриминације.

„Никако се проблем насиља над женама и насиља у породици не сме заборавити. Измене прописа са циљем установљавања доступних и делотворних инструмената за ефикасну заштиту права жртава родно заснованог насиља и насиља у породици, тортуре и нечовечног или понижавајућег поступања и трговине људима, посебно за вишеструко дискриминисане групе у складу са међународним стандардима – на врху су наших приоритета и за то очекујемо подршку јединица локалне самоуправе“, рекла је Божовић.