Правo на наслеђивање и имовину услов за економско оснаживање жена

Маја Матија Ристић, секретарка Министарства рударства и енергетике учествовала је данас на конференцији "Жене и наслеђивање - патријархални обрасци и права" у организацији Форума Жена Пријепоља (ФЖП) уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women).

"Право на наслеђивање и право на управљање имовином су важна права јер управо поред свих других права треба економски да оснаже жене. А економско оснаживање уједно значи и веће слободе и права у свим другим областима као и могућности за одлучивање о сопственим животима. Од изузетног значаја да се тема о наслеђивању препозна као важна због чињенице да, иако је закон прописао иста права жена и мушкараца, у пракси још увек постоје патријархални стереотипи и традиционални обрасци који утичу да се то у недовољној мери примењује у пракси. Нарочито је важна улога локалних заједница и удружења грађана и грађанки које раде на подизању свести, како би жене имале информације о својим правима и начинима да их остваре.

Координационо тело за родну равноправност са својим партнерима, првенствено Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) много је радило на побољшању нормативног и институционалног оквира али управо је подизање свести и привлачење већег броја учесница у овим процесима услов да се политике заиста и примењују." поручила је Ристићева.

Конференција је организована у оквиру ЕУ пројекта "Кључни кораци ка родној равноправности" и окупила је представнике организација цивилног друштва из златиборског и колубарског округа које су подржане кроз конкурс у 2022. години за спровођење иницијатива које доприносе отклањању родних стереотипа и промовисању активне улоге жена у друштву.