Одржана седница Координационог тела за родну равноправност

4
1
5
2

Седница Координационог тела за родну равноправност, којом је председавала председница Координационог тела, потпредседница Владе и министарка културе Маја Гојковић, oдржана је данас у Влади Републике Србије.

На седници су изабрани чланови Стручне групе Координационог тела која је укључила и представнике других органа јавне власти, привреде, академске заједнице и невладиног сектора.

Усвојен је извештај о раду Координационог тела за родну равноправност за 2022. годину, у коме су наглашене активности на унапређењу и примени нормативног и стратешког оквира, као и на плану родног буџетирања будући да је Србија једна од ретких земаља која је обавезу јачања родне равноправности уградила у реформу управљања јавним финансијама и да је Србија препозната као пример добре праксе у свету.

Такође, током 2022. године реализоване су активности на спровођењу више пројеката у циљу унапређења родне равноправности, борбе против насиља у породици и партнерског насиља, као и против дискриминације, у циљу економског оснаживања жена и креирања једнаких могућности на тржишту рада.

Координационо тело усвојило је и план средњорочних активности у 2023. години, као и дугорочне активности до 2025. године, који дефинише да ће Координационо тело имати проактиван приступ на решавању кључних питања.

 На седници је истакнуто да ће ово тело наставити важну улогу на активној координацији рада министарстава у циљу што бољег креирања, спровођења и праћења политике за остваривање родне равноправности.