Координационо тело: Примена Истанбулске конвенције кључ у борби против насиља над женама

Истанбулска конвенција је први правно обавезујући документ и један од најзначајнијих стандарда у борби против насиља према женама, наглашено је на данашњем састанку Комитета чланица Истанбулске конвенције у Савету Европе у Стразбуру којем су у име Србије присуствовале Љиљана Лончар и Гордана Гавриловић, саветнице потпредседнице Владе и председнице Координационог тела за родну равноправност проф. др Зоране Михајловић.

На састанку је још једном истакнуто да родно засновано насиље представља кршење основних људских права и основа је за родну неравноправност и дискриминацију.

С тим у вези, Координационо тело за родну равноправност започело је процес припреме државе Србије за извештавање о примени Истанбулске конвенције према ГРЕВИО комитету.

„Председавајући Комитета чланица Истанбулске конвенције и сви присутни подвукли су значај овог документа, не само у оквиру Савета Европе, већ као заједнички одговор свих држава чланица на насиље према женама. Србија ће у фебруару званично добити упитник и започети извештавање о примени Истанбулске конвенције и свему што је у претходном периоду урађено на пољу борбе против родно заснованог насиља у Србији“, рекла је Љиљана Лончар.

Председавајућа ГРЕВИО комитета Фериде Ацар похвалила је досадашње залагање Србије у борби против насиља према женама, истакавши значај усвајања Закона о спречавању насиља у породици, као и увођење родно одговорног буџетирања.

„Врло оптимистично гледамо на ваше извештавање. Оно што сте до сада урадили на овом пољу представља добре вести“, истакла је Ацар.

На састанку Комитета чланица Истанбулске конвенције било је речи о досадашњим активностима земаља чланица Савета Европе у примени конвенције, размена искустава у припреми ГРЕВИО извештаја, као и о препорукама за земље чланице које започињу процес извештавања, а следеће на реду су Холандија и Србија.

Србија је у априлу 2012. године потписала Конвенцију  Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (тзв.Истанбулска конвенција) која је након ратификовања у октобру 2013. године, ступила на снагу 1.августа 2014.године и тиме постала правно обавезујућа за државу.