Координационо тело предводи извештавање о спречавању и сузбијању насиља над женама

Координационо тело за родну равноправност, којим председава потпредседница Владе Србије, проф. др Зорана Михајловић, координираће припрему првог државног извештаја које Србија подноси ГРЕВИО групи -  међународном телу које је надлежно за праћење реализације Конвенције Савета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама (Истанбулске конвенције).

Координационо тело за родну равноправност задужено је за координацију извештавања и прикупљање свих релевантних информација и података потребних за припрему државног извештаја Гревио експертској групи. Први радни састанак у вези са израдом извештаја планиран је идуће седмице, уз подршку УНДП-а, а финализација извештаја планирана је у јуну, што представља део двогодишњег процеса евалуације праћења примене Конвенције коју спроводи Гревио.

Србија је ратификовала Истанбулску конвенцију у  октобру 2013. године, а Конвенција је ступила на снагу 1. августа 2014. Истанбулска конвенција представља прекретницу у борби против насиља над женама и први је међународни правно обавезујући документ који уређује ову област.  

Њеном ратификацијом Србија се обавезала да усклади своје законодавство са стандардима предвиђеним Конвенцијом, што је и учинила доношењем Закона о спречавању насиља у породици, али и да унапреди праксу поступања у ситуацијама родно заснованог насиља и унапреди рад на превенцији и подизању свести о неприхватљивости родно заснованог насиља.