Гојковић у Уједињеним нацијама: Дигитална родна равноправност један од кључних ресурса за развој

2
4
3
6
5

Потпредседница Владе, председница Координационог тела за родну равноправност и министарка културе Маја Гојковић, која учествује на 67. заседању Комисије за статус жена (CSW) у Њујорку, у Уједињеним нацијама истакла је да је родна равноправност једно од приоритетних питања којима је Влада Србије посвећена, као и да су потребни додатни напори да жене имају једнак приступ технологијама, јер је превазилажење родних подела у дигиталном свету најбољи начин да се осигурају нови ресурси за глобални економски раст. 

Гојковић је на заседању, на чијем отварању се обратио генерални секретар Уједињених нација (УН) Антонио Гутереш, нагласила да је Влада Републике Србије поставила родну равноправност као један од својих кључних приоритета у области структурних реформи и јавних политика. 

„Србија је током последње две деценије прешла дуг пут у погледу побољшања друштвеног положаја и заштите жена. Захваљујући нашем проактивном приступу у последњој деценији, Република Србија сада има Владу у којој трећину министара чине жене”, истакла је Гојковић и подсетила да је пре две године усвојен нови Закон о родној равноправности, кровни закон у области заштите права жена, потом Стратегија за сузбијање и спречавање родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, нова Стратегија за родну равноправност, као и измене и допуне Закона о забрани дискриминације.

Гојковић је напоменула да Закон о родној равноправности прописује равноправно учешће оба пола у политичком и јавном животу, као и родно одговорно буџетирање, а уведен је и термин неплаћеног кућног рада и успостављенаобавеза послодаваца да обезбеде једнаку заступљеност оба пола. 

Председница Координационог тела рекла је да се истовремено ради и на бројним пројектима у партнерству са агенцијама и телима УН, као и да организације женског цивилног друштва имају пуну подршку државе у спровођењу својих иницијатива у домену родне равноправности и оснаживања жена. 

Гојковић је на дебати под називом „Иновације, технолошке промене и образовање у дигиталном добу за постизање родне равноправности и оснаживање свих жена и девојчица” указала да је Влада Србије спровела различите мере за повећање приступа технологији, посебно у руралним срединама где је приступ интернету и технологији ограничен. 

„Покренуто је неколико иницијатива за унапређење вештина и знања из те области међу женама. Програм „Девојке у технологији“ пружа обуку и менторство младим женама које желе да се усавршавајуу ИТ сектору и унапреде своје дигиталне вештине. Интензивно промовишемо учешће жена у науци. Србија је применила неколико родно осетљивих политика за промовисање учешћа жена у дигиталној економији. То укључује иницијативе за смањење родног јаза у платама и повећање заступљености жена на руководећим позицијама“. 

Подсетила је да ИТ сектор Србији доноси више од 2, 7 милијарди евра и да у нашој земљи послује 1.400 ИТ компанија. 

„Иако је већ доста урађено и направљен велики помак, потребни су даљи напори како би се осигурало да жене имају једнак приступ и коришћење дигиталних технологија. Из тог разлога је важно што смо данас овде, како бисмо осигурали да сви - без обзира на пол, земљу порекла или социјално-економску позадину имају једнаку прилику да безбедно и стручно приступе, користе, воде и дизајнирају технологију“, поручила је Гојковић учесницима скупа. 

 Истакла је да родна дигитална подела треба и мора бити превазиђена и да у суочавању са глобалним феноменима као што је старења друштва и све већа образовна достигнућа младих жена, јачамо свест о томе да је дигитална родна равноправност један од кључних ресурса за развој.  

Гојковић је рекла и да у претварању дигиталне родне равноправности у стварност можемо успети само пуном посвећеношћу, солидарношћу на међународном плану и заједничким трудом те да је уверена да ће рад Комисије у наредних неколико дана дати вредан допринос том циљу. 

 

У оквиру заседања учесници ће говорити и о изазовима и могућностима у постизању родне равноправности и оснаживању сесоких жена и девојчица, а током заседања 67. Комисије у Њујорку предвиђени су и министарски округли столови, општа дискусија и интереактивни дијалози.